Fason üretim aşamaları

Mazin fason üretim laboratuvarları

Ürettirmek istediğiniz sizin markanızdaki ürünler için, tüm süreçleri kapsayan bir fason üretim planını beraber planlıyoruz.

Formül Çalışması

Ürünün içeriğinde kullanılacak formülün, müşterinin talepleri doğrultusunda hazırlanması, numune içerik üretimi.

Bakanlık İzinleri, Kalite Standartları

Üretim için gerekli tüm izinlerin alınması. Yapılacak üretim tüm aşamaları ile yasal kurallara ve çeşitli kalite standardlarına (ISO, GMP vs..) uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Testler

Üründe kullanılacak içeriğin dermatolojik, mikrobiyolojik ve benzeri testlerinin yapılması ve gerekli sertifikaların alınması.

Üretim

Tüm hazırlık ve kalite aşamaları sonrası ürünün üretimi ve teslimi.