Ar-Ge Üretim Aşamaları

fason kozmetik arge ve uretim

Mazin Kozmetik ar-gesi’nde ürünleri geliştirirken, her zaman önceliği çıkan sorunlara karşı çözüm odaklı yaklaşmaktır. Bu yaklaşım kozmetik ürünleri kendi kategorisinde yüksek kaliteli bir seviyeye çıkartır. Ürünlerimizi ar-ge’de tasarlarken önceliğimiz, bilimsel çözümler ışığında, inovatif, sonuç odaklı, sağlıklı ve çevreci ürünler sunmaktır.

İstenilen kozmetik ürünü için formül taslağı hazırlanır. Hammadde prezentasyonu müşteriye sunulur. İstenilen hammadde ya da muadilleri çalışılır. Bu esnada numune için his, koku, viskozite gibi duyusal parametrelerin incelenmesi sağlanır. Gerekli iyileştirmeler bu esnada yapılır. Ar-Ge yapılırken laboratuar ortamında gerekli teçhizat ve hammadde numuneleri kullanılır. Üretime geçildiğinde kullanılacak ambalaj ( kutu, tüp, şişe, kavanoz gibi ) kararlaştırılarak ön onay alınır.

Prosedürleri kısaca,

1-Firma kurulumu ve faaliyet alanına kozmetik kapsamı eklenmesi
2-Marka başvurusu ve ön onayı
3-GS1 Türkiye Barkod başvurusu ve satın alma
4-E-imza satın alma
5-Mesul müdür anlaşması
6-Fason üretim anlaşması
7-Üretilecek ürünleri test süreçlerinin başlatılması
8-Ürün numunelerinin hazırlanması
9-CHALLANGE TEST+MİKROBİYOLOJİ RAPORU: 300 TL +KDV
ÜRÜN GÜVENLİK RAPORU: 350 TL +KDV
STABİLİTE TEST RAPORU 250 TL +KDV
10-Üretilecek ürünlerin tasarımlarının oluşturulması
11-Firma EBS ve UTS kaydı
12-Mesul müdür UTS ataması
13-Ürünlerin UTS ye kaydedilmesi
14-Ürünlerin üretim&dolum&paketlemesi
15-Ürün satışı