Private Label İhracat Alanlarımız

Mazin Kozmetik olarak, 27 Avrupa Ülkesine kozmetik ürünü ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Amerika, Şili, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu gibi bir çok kıtalara Private Label ve kendi markamız ile hizmet sunmaktayız. Tamamen kapalı alanda, üretim, dolum ve depolama tesislerinde, modern teçhizat ve makinalar kullanılarak, konusunda uzman ve tecrübeli personeliyle hijyenik şartlarda üretim yapılmaktadır. Hemen her türlü AR-GE, kalite kontrol ve laboratuvar çalışmalarını kendi iç dinamikleriyle sağlayarak üretim faaliyetleri sürdürülmektedir.. Müşterilerin talepleri doğrultusunda, çalışmanın her adımında müşteri onayı ile hareket ederek işimizi öz güvenle ve hatasız yapmaktayız. Termin tarihine uygun planlı hareket etmekteyiz. Kaliteli ürünler üreterek marka bilinirliliğinizi arttırıyoruz ve bu sayede firmamıza olan güveninizi ve memnuniyetinizi sağlıyoruz.

Sahip olduğu ISO 9001:2015, Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi, İyi Üretim Uygulamaları (GMP) belgelerine ve bu sistemlerin ruhuna uygun olarak hedefimiz; insana hizmet etmektir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi maksadıyla sorunsuz ürünler üretmek, çevre kirliliğine karşı duyarlı olmak, kalite anlayışımızı sürdürmek, tüm çalışanlarımıza yeterli ve gerekli eğitimleri vermektir. Bunlar gerçekleştirilirken doğruluk, dürüstlük, etik, kalite anlayışı, yenilikçilik, yaratıcılık ve ekip çalışmasından ödün vermemektir.