Fason Kozmetik Üreticisi

Proje Hazırlıkları


Fason Cilt ve Saç Bakım Ürünleri Üretimi

Üretim planlama, müşteri taleplerini karşılayacak ve üretim ortamındaki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları kurumun performans hedefleri doğrultusunda kullanacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesidir.

Üretim planlama üretici kurumlar için kritik bir iş sürecidir. Bu yüzden üreticilerin hem müşteri beklentilerine, hem de kendi kurumsal hedeflerine cevap verecek şekilde tasarlanmış ve başarı ile uygulanan bir üretim planlama sürecine ihtiyacı vardır.

Hazırlanan üretim planı üretimin çıktılarının miktar ve zamanlamasını gösteren bir projeksiyondur. Üretimlerini rakiplerine göre daha başarılı biçimde planlayabilen organizasyonlardır,

Müşterilerimize sunduğumuz güvenilir terminler ve teslimat süreleri ile kendilerine sağlayacakları maliyet avantajları ile rekabet avantajı sağlayarak pazar paylarını, ürün ve müşteri portföylerini istikrarlı biçimde genişletebilmektedirler. Bu nedenle, uyguladığı üretim planlama sistematiği, kurumun sürdürülebilir karlılığı için stratejik öneme sahiptir.